1. Strona główna
 2. Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności cyfrowej

A1 Polska – Twoje biuro podroży!

A1 Polska zobowiązuje się, zapewnić maksymalną dostępność swojej strony internetowej zgodnie z zaleceniami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.a1polska.pl

Co to jest dostępność cyfrowa?

Przyjazność dla osób z niepełnosprawnościami, dzięki dostępności cyfrowej z serwisów internetowych i aplikacji mobilnych mogą wygodnie korzystać osoby z różnymi niepełnosprawnościami.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych oraz dostępna jest wtyczka, ułatwiająca korzystanie z serwisu.

Treści niedostępne:

 • Nie wszystkie dokumenty PDF są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, brak znaczników sekcji nawigacyjnych czy tytułów, itp.),
 • W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Stronę opublikowano dnia: 2021-05-10
 • Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021-05-10
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny administratora serwisu.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Każdy ma prawo:
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
Żądanie musi zawierać:
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • A1 Polska
 • Adres: Stefana Żeromskiego 60/73
 • 50-312 Wrocław
 • E-mail: biuro@a1polska.pl
 • Telefon: 696949999

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Administrator serwisu (Admin). Możesz skontaktować się z nim mailowo – admin@a1polska.pl

Dostępność architektoniczna

Informujemy że pracujemy zdalnie, kontakt ze specjalistą dostępny jest za pomocą poczty elektronicznej e-mail, telefonu i czatu pod adresem:

Kontakt – A1 Polska
Menu
Skip to content