Prawa autorskie do serwisu

https://www.a1polska.pl

© Copyright by A1 Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Prawa autorskie są ważne i należy je przestrzegać.
Prawa autorskie do dzieła.

Bez zgody autora stron, właściciela prawa autorskich i zarazem ich wydawcy w Internecie żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana lub przekazywana w żadnej formie i żadnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi, za pośrednictwem fotokopiarek czy w inny sposób.
A1 Polska zezwala na rozpowszechnianie zawartości tylko tych stron, które zawierają odpowiednie zezwolenie w ich treści pod warunkiem, że kopiujący będzie przestrzegał zaleceń podanych razem z zezwoleniem i wskazaniem źródła (autor i serwis a1polska.pl). Pojedyncze dokumenty publikowane przez A1 Polska w sieci www mogą zawierać inne notki o prawach autorskich, związane z tymi dokumentami.

© Copyright by A1 Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Menu
Skip to content